Project ‘It’s a Serious Game!’ sleept subsidie in de wacht

03 December 2019

Gamificatie als wapen in strijd om talent. De technische sector staat voor diverse grote uitdagingen. Om die het hoofd te bieden, hebben vier partijen de handen ineengeslagen.

De technische sector staat voor diverse grote uitdagingen. Om die het hoofd te bieden, hebben vier partijen de handen ineengeslagen: ProfCore, Perfact Group, Soapbox Jongerenmarketing en Meet the Youngsters.

Hun gezamenlijke project It’s a Serious Game!, dat gamificatie onder andere inzet om nieuw talent enthousiast te maken voor de technische sector, heeft middels een MKB!dee-aanvraag een overheidssubsidie in de wacht gesleept. In totaal is gisteren door staatssecretaris Mona Keijzer 7,8 miljoen subsidie toegekend aan 47 projecten voor scholing en bijscholing van personeel in het mkb. In totaal waren er 190 ideeën ingediend.

Aanleiding project
De technische sector kampt met een groeiend tekort aan gekwalificeerd technisch personeel. Bovendien veranderen technologische ontwikkelingen (digitalisering, robotisering) en de energietransitie het bestaande beroepenlandschap substantieel. Er ontstaan nieuwe beroepen, die nog een plek moeten krijgen in het onderwijscurriculum. We leven niet in een tijdperk van verandering, maar een verandering van tijdperk. Goede samenwerking binnen de Triple Helix bevordert het op voorhand maken van juiste keuzes om deze transitie zo efficiënt mogelijk vorm te geven.

Grote uitdagingen vragen om samenwerking
Werkgevers en stakeholders in de technische sector staan de komende jaren voor grote uitdagingen op het gebied van onder meer het enthousiasmeren, opleiden, trainen en rekruteren van bestaand en nieuw personeel. Deze disruptie leidt niet enkel tot een krapte aan technische vakmensen, maar heeft ook direct invloed op het boeien en binden van de huidige medewerkers. De uitdaging voor de komende jaren is de huidige medewerkers mee te nemen in en klaar te stomen voor de op stapel staande veranderingen.

Om die complexe uitdaging aan te gaan, hebben ProfCore, Perfact Group, Soapbox Jongerenmarketing en Meet the Youngsters de samenwerking gezocht in het project It’s a Serious Game!, dat serious gaming inzet om de jonge generatie binnen het onderwijs te enthousiasmeren voor de nieuwe technische beroepen en eigen medewerkers op te leiden en te trainen. De samenwerkende partners nodigen andere organisaties uit om inspiratie te halen uit dit initiatief en samen de schouders te zetten onder vernieuwing.

Gamificatie appelleert aan jongere generaties
De projectgroep heeft, met ondersteuning van subsidieadviesbureau TRIAS uit Venlo, een succesvolle MKB!dee-aanvraag gedaan. It’s a Serious Game! heeft deze week de overheidssubsidie ontvangen uit handen van de staatssecretaris. De financiële ondersteuning wordt onder meer gebruikt voor het ontwikkelen van drie virtual-realityfilms, een als meetkamer ingerichte mobiele escaperoom en mini living lab, dat gebruikmaakt van augmented reality om mensen mee te nemen in de technologische ontwikkelingen op de werkvloer in deze verandering van tijdperk.

Hoe kan ProfCore jouw onderneming acceleren?

laat je adviseren door één van onze proces industrie experts
of download gratis ons Xlerate Magazine!