Referentie Outsourcing

ProfCore product handling

John Bruijnooge

SABIC en ProfCore versterken hun samenwerking

SABIC Geleen en ProfCore hebben per 1 januari hun samenwerking verlengd voor ten minste vijf jaar. SABIC besteedde al sinds 2018 alle logistieke activiteiten in zijn warehouse op Chemelot uit aan ProfCore. In het vernieuwde partnership wordt ProfCore ook verantwoordelijk voor het bemannen van de opzaklijnen en de op- en overslag van bulkgoederen.

Huidige samenwerking smaakt naar meer

“ProfCore is al enige jaren eindverantwoordelijk voor praktisch alle logistieke activiteiten op onze site. Daarvóór waren er al een boel logistiek medewerkers van ProfCore bij ons gedetacheerd. In 2018 is besloten de logistieke activiteiten volledig te uit te besteden aan ProfCore, dat daarmee ook het toezicht en de leiding in het warehouse op zich nam. In die tijd is er een behoorlijke efficiencyslag gemaakt”, begint John Bruijnooge, General Manager SABIC Geleen.

“Om een beeld te geven van de bestaande samenwerking: ProfCore is met twee supervisors actief bij SABIC. Die sturen de teamleiders aan, die op hun beurt leiding geven aan zo’n veertig logistiek medewerkers. Daar komt per 1 januari dus het bemensen van de vier opzaklijnen bij. Daardoor groeit het totale aantal medewerkers van 45 naar 65, inclusief supervisors er teamleiders, die bogen op ruime ervaring binnen SABIC en de processen van haver tot gort kennen”, vertelt Armand Quaring, Manager Outsourcing.

Van silo tot tankwagen

“Vanaf het moment dat de door SABIC geproduceerde kunststofkorrels uit de silo’s komen, zijn er dadelijk alleen nog maar ProfCore-medewerkers bij het proces betrokken. De korrels belanden via de opzaklijnen in zakken van 25 kg of gaan in bulk een tankwagen in – het zogenoemde ‘bagging & bulking’. ProfCore verzorgt de tussenopslag en opslag, en laadt de tankwagens, die het product naar de klant brengen. Ook het lossen van de lpg-wagons gebeurt straks door ProfCore”, vertelt Rob van den Heuvel, Sr. Manager Operations Logistics SABIC.

Geleen Profcore 1500 pixels 270619 00097

Opdracht niet in de schoot geworpen

“SABIC gaat zich nog meer op zijn corebusiness richten: het fabriceren van kunststofkorrels, die als grondstof dienen voor de productie van verschillende kunststoffen. Het bemannen van de opzaklijnen behoort feitelijk niet tot die kernactiviteit, waardoor is besloten ook dit secundaire proces uit te besteden. ProfCore heeft deze opdracht niet in de schoot geworpen gekregen. Er is een aanbesteding uitgeschreven waarop drie partijen zich hebben ingeschreven. Naast ProfCore waren dit twee grote logistiek dienstverleners”, vertelt John.

Investering in nieuwe opzaklijn

“De aanbesteding was een ‘close race’. ProfCore deed ons een heel aantrekkelijk aanbod. Wezenlijk daarin was de bereidheid om te investeren in een nieuwe opzaklijn, waarmee men echt een streepje voor had. Ook was ProfCore de enige die het project met uitsluitend eigen mensen kan uitvoeren. We kennen ProfCore, dus dan weet je wie je in huis haalt. ProfCore is heel servicegericht. En SABIC legt qua service de lat heel hoog. Verbinding met de klant is ons visitekaartje”, aldus John.

The Creators Hub Jordi Sloots PROFCORE 06645

Operate & maintain

“Het aanbod van ProfCore bestond uit ‘operate & maintain’. Oftewel de opzaklijnen bedienen, maar ook onderhouden. We wisten niet dat ze dat konden. Wat ook fijn is aan ProfCore, is hun aandacht voor het opleiden en ontwikkelen van hun medewerkers”, zegt Rob. “Dat onderhouden van de lijnen doen we overigens samen met ons zusterbedrijf HAAN Industrial Group, waarmee we steeds nauwer samenwerken. En wat Rob al zegt: opleiding en ontwikkeling van al onze medewerkers staat bij ProfCore hoog in het vaandel. Mensen vormen de kern van onze organisatie, dus is het logisch dat je in hen investeert”, aldus Armand. 

Maximale flexibiliteit op personeel vlak

“Ook in onze polypropeenfabrieken draait er elke shift één operator van ProfCore mee. In totaal zijn er hier zes operators B van ProfCore gedetacheerd, die al heel wat jaren meedraaien. Ook die samenwerking willen we uitbreiden. ProfCore is op personeel vlak gewoonweg flexibeler dan wij en kan in tijden van pieken of dalen eenvoudig op- of afschalen”, legt John uit.

Groeiend partnership

“Er is sprake van een groeiend partnership. Het begon met het detacheren van logistiek medewerkers in 2012. In 2018 zijn alle logistieke activiteiten uitbesteed aan ProfCore en nu komen daar dus de activiteiten op het gebied van bagging en bulking bij. 

In het begin zullen er nog wel wat van onze eigen mensen rondlopen om te zorgen voor een soepele overdracht en om toe te zien op het goede verloop, maar we zijn ervan overtuigd dat ProfCore ook dit proces straks volledig op eigen houtje in goede banen kan leiden”, besluit Rob.