Referentie Detachering

NedZink

Profcore Nedzink Budel 080421 0062 1500pixels

ProfCore helpt zinkfabrikant bij het borgen van kennis

Zinkfabrikant NedZink staat voor verschillende uitdagingen op personeel gebied. Zo heeft het bedrijf vanwege seizoenspieken ten eerste behoefte aan flexibiliteit op personeel gebied. Ten tweede stelt de recente komst van een nieuwe productiehal, en de daaraan gekoppelde groeistrategie, hogere eisen aan medewerkers, ook aan de flexibele krachten van ProfCore.

Profcore Nedzink Budel 080421 0062 1500pixels

Productiecycli vragen om flexibele schil

We spreken Johan Maas, hoofd P&O, over de uitdagingen waar NedZink op personeel gebied voor staat. “Als fabrikant van het bouwmateriaal titaanzink hebben we door het jaar heen te maken met fluctuaties in de vraag van onze afnemers. Titaanzink is namelijk een product waarnaar de vraag in de winter afneemt, omdat het een product voor de buitenafbouw is. Omdat de productie dan op een lager pitje staat, hebben we vanzelfsprekend ook minder mensen in de productie nodig. Om eenvoudig te kunnen op- en afschalen, hanteren we een flexibele schil, die voor een  deel uit mensen van ProfCore bestaat”, legt hij uit.

Profcore Nedzink Budel 080421 0044 1500pixels

Samenwerking viert tinnen jubileum

Frank Niessen, Operationeel Manager van ProfCore: “We voorzien nu al tien jaar in de flexibele personeelsbehoefte van NedZink. Tot voor kort waren er, tijdens piekperioden, tussen de drie en vijf procesoperators van ProfCore werkzaam. Maar door de recente komst van een nieuwe productiefaciliteit, is de vraag van NedZink veranderd − zowel kwantitatief als kwalitatief.”

In 2018 is de helft van de NedZink-aandelen overgenomen door een Griekse ‘multi-metal group’ ElvalHalcor. Daardoor hebben we een kapitaalinjectie gekregen, die onder andere is gebruikt voor de realisatie van een nieuwe productiehal, die op termijn de oude productiefaciliteiten grotendeels gaat vervangen. Momenteel vindt de productie nog plaats in beide hallen. Het inrichten en bemannen van de nieuwe productielijn stelt andere eisen aan onze vaste en flexibele medewerkers”, licht Johan toe.

Meebewegen met de markt

“ProfCore denkt en beweegt uiteraard graag mee met opdrachtgevers. Ten eerste zijn er momenteel zeven procesoperators B werkzaam bij NedZink. Ten tweede vraagt de nieuwe productieomgeving om medewerkers van een hoger niveau. Een deel van de operators van ProfCore bemant de nieuwe productielijnen niet alleen, maar fungeert tevens als kennisdrager. Dat wil zeggen dat ze meedenken over het inrichten en optimaliseren van het nieuwe productieproces, maar ook dat ze die kennis straks kunnen overdragen op nieuwe medewerkers.

Met NedZink werken we bovendien volgens een voor ProfCore uniek doorstroommodel, waarbij we constant investeren in opleiding en ontwikkeling. Kernposities binnen NedZink worden daardoor op termijn ingevuld vanuit de ProfCore-populatie. Zodoende wordt de schil van ProfCore straks ingezet voor vaste kernfuncties. Die brede denkwijze voorziet zodoende ook in een brede behoefte”, legt Frank uit. 

“Onze behoefte aan flexibiliteit blijft. Sterker nog: die is met de komst van de nieuwe productiehal, waar we in vijf ploegendienst gaan draaien, alleen maar toegenomen. Maar daarnaast is ook de behoefte aan kennisdragers toegenomen. Aan mensen die helpen bij het inrichten en optimaliseren van de processen in de nieuwe hal, maar die hun kennis vervolgens ook op nieuwe krachten kunnen overbrengen. ProfCore biedt ons nu de unieke mogelijkheid om deze medewerkers in vaste dienst te kunnen nemen, waarmee die kennis geborgd is in onze organisatie”, besluit Johan.