Raad van Advies

Met het oog op continuïteit is er een Raad van Advies samengesteld, die vier keer per jaar bijeenkomt en onafhankelijk advies uitbrengt aan de directies van de bedrijven binnen Koobra Invest en de familie, waaronder ProfCore. De Raad van Advies wordt gevormd door de volgende bestuurders.

Giel (G.J.H.) Braun
DGA Koobra Invest BV

"Vanuit ons Reinlands denken is good governance essentieel. Binnen Koobra Invest is de Stichting Administratie Kantoor (STAK) niet meer weg te denken. Het bestuur van STAK vormt tevens de Raad van Advies voor de directies van de bedrijven. De samenstelling van het bestuur is divers, waarbij expertise aanwezig is vanuit verschillende invalshoeken: concerndenken, sociaal oogpunt, financieringsoogpunt, fiscaliteit en de uitdagingen van de DGA.

De sterke groei van de laatste jaren, zowel in omzet als in diversiteit van bedrijven, vraagt om goed overwogen beslissingen. We houden daarbij onze kernwaarden scherp in het oog, zoals een eerlijke en transparante bedrijfsvoering en respectvolle omgang met mens en omgeving. Als we mensen willen blijven ontwikkelen, moeten we zelf het goede voorbeeld geven. Dit doen we door georganiseerde en geformaliseerde weerstand/-klank, met dank daarvoor aan de leden van de Raad van Advies."


Tilly (M.M.A.) Braun-Koonen

"Als echtgenote van Giel Braun sr. zit ik vanaf de oprichting van de STAK/RvA in 2006 in het bestuur. Daardoor, en doordat ik een aantal jaren heb meegewerkt, weet ik wat er speelt binnen onze bedrijven. Samen met Giel sr. denk ik mee over het beleid. Via masterclasses aan Maastricht University heb ik de afgelopen jaren mijn kennis en ervaring op het gebied van governance, strategie en risicomanagement uitgebreid.

Binnen de STAK/RvA van kijk ik daarnaast vooral naar de sociale kant van het gekozen beleid. Ik ben ervan overtuigd dat zowel medewerkers als klanten welvaren bij een onderneming die een menselijk gezicht toont. Als familiebedrijf kun je daarin veel betekenen."


Kasper (K.H.M.) Donners
Ambtelijk secretaris RvA/STAK ProfCore
Directeur Abshoven Registeraccountants & Belastingadviseurs

"Er heerst bij Koobra Invest een groot verantwoordelijkheidsgevoel voor de medewerkers. Dat gaat samen met een zeer stabiele financiële basis. Ik beschouw het als een belangrijke opgave mee te denken over de wijze waarop die sterke financiële positie in stand kan blijven.

Zonder de maatschappelijke verantwoordelijkheid uit het oog te verliezen, is het zaak om steeds de focus te houden op het rendement. Want dat is de basis voor continuïteit op de langere termijn."


Marco (M.H.A.) Zeekaf
Eigenaar bij Meldon Plastics

Vanuit mijn ruime ervaring in het leiden van een internationaal opererend familiebedrijf, kan ik een bijdrage leveren aan de verdere ontwikkeling en groei van Koobra Invest.

Meldon is een bedrijf waar procestechniek een kernactiviteit is. Derhalve sluit mijn ervaring goed aan bij de klantengroepen van Koobra Invest.

Vanuit deze specifieke ervaring kan ik de directies van de bedrijven ondersteunen bij het maken van de strategische keuzes."


Leo (L.) Lindelauf
Organisatieadviseur
Voormalig lid raad van bestuur Randstad Holding

"Ik maakte bij Randstad kennis met het toenmalige ADB. Wij namen ADB over en onder de naam ProfCore werd het een van onze werkmaatschappijen.  Ook na de verzelfstandiging en doorontwikkeling naar Koobra Invest ben ik Giel sr. en zijn bedrijf blijven volgen.

Met genoegen maak ik deel uit van de Raad van Advies van Koobra Invest en ik hoop vanuit mijn achtergrond een constructieve bijdrage te kunnen leveren." 

Bert (B.) Penders
Voormalig directievoorzitter lokale Rabobank

"Mijn basismotivatie is het voor mezelf en voor anderen van waarde en betekenis zijn en daar mijn kennis, ervaring en netwerk voor in te zetten en hier doorlopend in te investeren.

Ik heb een bijzondere affiniteit met thema’s die te maken hebben met het behalen van resultaten door het ondersteunen, coachen, helpen, reflecteren en meesturen van ondernemers en hun ondernemingen. Op deze gebieden kan ik voor Koobra Invest van toegevoegde waarde zijn. Maatschappelijk liggen mijn interesses in onderwijs, zorg en het landschap."