INNOVATIELAB ALS INNOVATIEVE BROEDPLAATS

Stap voor stap naar een innovatieve
bedrijfscultuur

ProfCore kijkt door een vergrootglas naar innovatie en houdt actuele en relevante ontwikkelingen nauwlettend in de gaten. Daarvoor heeft ProfCore het InnovatieLab in het leven geroepen, waarin een handvol medewerkers van diverse afdelingen binnen de organisatie serieus werk maakt van innovatie. 

We spreken HR-manager René van Oijen en medewerker Bedrijfsbureau Rico Gorissen, tevens projectleider van het InnovatieLab, over hoe ProfCore omgaat met het thema innovatie. 

René en Rico trekken regelmatig samen het land in, op zoek naar innovatieve ideeën en toepassingen daarvoor bij ProfCore én opdrachtgevers. Zo bezocht het tweetal onlangs nog de Duurzaamheidsfabriek in Dordrecht en Innovation Playground in Roermond.

ProfCore aan de wieg van innovatieve ideeën
Rico begint: “Als we het hebben over innovatie, dan hebben we het eigenlijk over twee dingen. Ten eerste over hoe ProfCore moderne technologieën kan benutten in de huidige bedrijfsprocessen. Ten tweede over de toekomst en hoe ProfCore haar medewerkers kan voorbereiden op alle technologische veranderingen. Omdat innovatie een actueel thema is in de procesindustrie, heeft ProfCore het InnovatieLab in het leven geroepen. De taak van het lab is allereerst om in de buitenwereld op zoek te gaan naar innovaties en te kijken naar mogelijke toepassingen binnen ProfCore en bij opdrachtgevers. Maar uiteindelijk willen we ook zelf aan de wieg staan van innovaties.”

Kansen zien in bedreigingen

René, die vooral door een HR-bril naar innovatie kijkt, vertelt: “De procesindustrie staat voor diverse uitdagingen. Op Chemelot bijvoorbeeld ontstaan de komende tien jaar door vergrijzing circa duizend vacatures voor procesoperator, die moeilijk vervulbaar zijn. Dan is er nog globalisering. Verder krijg je meer en meer te maken met digitalisering en robotisering. Dat vormt deels een oplossing voor de arbeidsschaarste, maar alleen als we er goed op inspelen. Binnen nu en tien jaar verdwijnt ongeveer een op de drie huidige functies. Daar krijgen we banen op hogere functieniveaus voor terug. In die zin verplaatst technologie het probleem alleen maar. Toen hebben we ons afgevraagd: kunnen we huidige technologieën niet óók inzetten om het probleem op te lossen?

De ProfCore Experience, een vorm van gamificatie die we inzetten in ons wervingsproces, is een goed voorbeeld van de innovatieve manier waarop ProfCore die vraag wil beantwoorden.”

Toekomstbestendige instroom
Rico: “Recruiters vissen allemaal in dezelfde vijver, met hetzelfde aas. Als je wilt dat talenten zich aan jouw organisatie binden, dan zul je extra inspanningen moeten doen. Behalve een efficiëntere manier van werving is de ProfCore Experience in de eerste plaats een goede manier om (jong) talent te enthousiasmeren voor de procesindustrie. Digitalisering en robotisering zien we bij ProfCore vooral als kans. Veel beroepen zullen langzaam verdwijnen. Bij multinationals als Alibaba en Amazon verlopen veel productieprocessen en logistieke processen al zonder menselijke tussenkomst. Dat soort ontwikkelingen volgen we nauwlettend.

Het is afhankelijk van onze opdrachtgevers hoe snel ontwikkelingen als deze zullen gaan, maar ProfCore speelt qua personeelsaanbod al in op die toekomstige vraag – door de juiste mensen binnen te halen, maar ook door de mensen die we al aan boord hebben door te ontwikkelen. Ondanks alle technologische ontwikkelingen blijft de mens belangrijk. Of beter gezegd: juist dankzij technologie wordt de mens nóg belangrijker.”

Wil je meer weten over het InnovatieLab?
Neem dan contact op met Rico via rico.gorissen@profcore.nl.