Onze geschiedenis

De geschiedenis van ProfCore Group B.V. gaat terug tot 1985.
ProfCore is voortgekomen uit de Algemene Dienstverlenende Bedrijven (ADB) van DSM. ADB ondersteunde DSM in de logistieke activiteiten en producthandling binnen diens petrochemische plants. Een klantgerichte houding zit kortom in onze genen.

In 1998 werd ADB overgenomen door Randstad N.V. en omgedoopt tot ProfCore. In 2006 werd ProfCore een zelfstandig familiebedrijf. Sinds de verzelfstandiging is het aantal medewerkers ruimschoots verviervoudigd en het aantal opdrachtgevers, samen met ons werkgebied, gestaag gegroeid.

Onderdeel van holding Koobra Invest BV
Sinds 2013 valt ProfCore onder de holding Koobra Invest BV, tevens moeder-maatschappij van HAAN Industrial Group, Veli Vastgoed- & Projectontwikkeling en Koobra Participaties. Koobra heeft een Raad van Advies, die de directies van de verschillende bedrijven desgewenst en uit eigen beweging adviseert, vooral op het gebied van hun sociale koers.