Ons bestuur 

Ons tweekoppig bestuur bestaat uit Jos Crijns (Algemeen directeur) en
Jean-Paul van Velzen (Financieel directeur). Ondersteund door het managementteam, bepalen zij de strategie van ProfCore en zorgen ze ervoor dat de langetermijndoelen in het oog worden gehouden.

Jos Crijns - Algemeen directeur
"In de afgelopen 15 jaar heb ik ProfCore zien uitgroeien tot een ambitieus familiebedrijf met inmiddels zo'n 500 medewerkers in dienst. De combinatie van duurzaamheid voor medewerkers én opdrachtgevers vormt de basis van ons succes. De industrie is een erg boeiende sector met veel uitdagingen op het gebied van investeringen, personeelsvraagstukken en technologische ontwikkelingen. 

Als algemeen directeur zie ik er elke dag op toe dat klantverwachtingen overtroffen worden, waarbij ik in mijn rol de langetermijndoelstellingen nooit uit het oog verlies. Ik zet de lijnen uit, en zorg er samen met mijn collega Jean-Paul en het managementteam voor dat er niet van de koers wordt afgeweken."

Jean-Paul van Velzen - Financieel directeur
"Na 14 jaar gewerkt te hebben in accountancy heb ik begin 2016 bewust de overstap gemaakt naar ProfCore. Een ambitieus familiebedrijf waar in een dynamische omgeving wordt samengewerkt. 

Als Financieel directeur ben ik verantwoordelijk voor de inrichting en het management van de financiële organisatie. Verder fungeer ik graag als sparring-partner voor Jos en het managementteam voor uitdagende vraagstukken."


Met het oog op continuïteit is er een Raad van Advies samengesteld, die vier keer per jaar bijeenkomt en onafhankelijk advies uitbrengt aan het bestuur van ProfCore.