Ons bestuur 

Ons tweekoppig bestuur bestaat uit Jos Crijns (Algemeen directeur) en
Jean-Paul van Velzen (Financieel directeur). Ondersteund door het managementteam, bepalen zij de strategie van ProfCore en zorgen ze ervoor dat de langetermijndoelen in het oog worden gehouden.

Jos Crijns - Algemeen directeur
"In de afgelopen 15 jaar heb ik ProfCore zien uitgroeien tot een ambitieus familiebedrijf met inmiddels zo'n 500 medewerkers in dienst. De combinatie van duurzaamheid voor medewerkers én opdrachtgevers vormt de basis van ons succes. De industrie is een erg boeiende sector met veel uitdagingen op het gebied van investeringen, personeelsvraagstukken en technologische ontwikkelingen. 

Als algemeen directeur zie ik er elke dag op toe dat klantverwachtingen overtroffen worden, waarbij ik in mijn rol de langetermijndoelstellingen nooit uit het oog verlies. Ik zet de lijnen uit, en zorg er samen met mijn collega Jean-Paul en het managementteam voor dat er niet van de koers wordt afgeweken."

Jean-Paul van Velzen - Financieel directeur
"Na 14 jaar gewerkt te hebben in accountancy heb ik begin 2016 bewust de overstap gemaakt naar ProfCore. Een ambitieus familiebedrijf waar in een dynamische omgeving wordt samengewerkt. 

Als Financieel directeur ben ik verantwoordelijk voor de inrichting en het management van de financiële organisatie. Verder fungeer ik graag als sparring-partner voor Jos en het managementteam voor uitdagende vraagstukken."


Met het oog op continuïteit is er een Raad van Advies samengesteld, die vier keer per jaar bijeenkomt en onafhankelijk advies uitbrengt aan het bestuur van ProfCore.

Ons managementteam

Ons tweekoppig bestuur wordt ondersteund door het ProfCore managementteam. Samen bepalen zij de strategie van ProfCore en zorgen ze ervoor dat de lange termijn doelen in het oog worden gehouden. Naast Jos Crijns en Jean-Paul van Velzen, bestaat het ProfCore managementteam uit Ivo Schils, René van Oijen en Armand Quaring.

Ivo Schils – Commercieel directeur
“Met mijn achtergrond vanuit de hospitality industrie en tien jaar werk-ervaring in de detacheringsbranche voel ik mij erg thuis bij ProfCore. Een organisatie met een hoge standaard voor service en oplossingsgerichtheid. ProfCore is zeer wendbaar, wat in de huidige tijd ook noodzakelijk is. 

De industrie is een erg boeiende sector met veel uitdagingen op allerlei gebied. Ik haal veel energie uit het samen met de opdrachtgever ontwikkelen van duurzame en soms zelfs grensverleggende oplossingen. Tevens vind ik het van groot belang om de sector verder op de kaart te zetten, om zo nieuwe talenten te enthousiasmeren voor dit mooie vakgebied, als antwoord op het aankomend personeelstekort. Een uitdaging waar de procesindustrie en het onderwijs gezamenlijk de schouders onder moet zetten.

Tot slot is het een persoonlijke missie om medewerkers mee te nemen in de technologische ontwikkelingen om ons heen. De ontwikkelingen op gebied van o.a. robotisering en digitalisering gaan razend snel. We moeten waarborgen dat onze opdrachtgevers de beschikking hebben over mensen die nu én in de toekomst met hen mee kunnen bewegen. Om zo toegevoegde waarde te leveren in de dynamische markt waarin wij actief zijn."

René van Oijen – Manager Human Resources
“Sinds augustus 2017 ben ik werkzaam bij ProfCore als Manager Human Resources. Voordat ik bij ProfCore aan de slag ging was ik 25 jaar werkzaam bij een grote tegelfabrikant (600+ medewerkers) in het zuiden van het land als Directeur Human Resources. Als Directielid was ik daar eindverantwoordelijk voor het nationale en internationale HR-beleid en de uitvoering daarvan. 

De activiteiten in het werkgebied Human Resources spelen zich voornamelijk af op het snijvlak van mens en organisatie. Als afdeling HR fungeren we op dat snijvlak als verbinder, ondersteuner en adviseur en proberen we een brug te slaan tussen wat belangrijk is voor de organisatie en wat belangrijk is voor de medewerkers. De grootste uitdaging voor mij en mijn team is om daarin elke dag opnieuw samen met management, leidinggevenden en medewerkers een gezonde balans te vinden en te realiseren. 

ProfCore is een echt familiebedrijf en de medewerkers die wij inzetten bij onze klanten zijn ons belangrijkste visitekaartje. Zij bepalen daarmee mede het succes van onze organisatie. Vanuit het werkpakket behorende bij onze afdeling, proberen wij een bijdrage te leveren aan het verduurzamen van dat succes en daarmee aan de continuïteit van ons bedrijf.”

Armand Quaring – Manager Outsourcing
“Vanaf 1 november 2019 ben ik werkzaam bij ProfCore, een ambitieuze organisatie die zowel ondernemend als betrouwbaar is. Een organisatie die kijkt naar motivatie, werk- en denkniveau én sociale vaardigheden. En al deze aspecten weet te combineren in een goede match voor onze klanten op het gebied van detachering of outsourcing. Opdrachtgevers profiteren van deze betrokkenheid en veelzijdigheid, die mijn inziens redelijk uniek is in onze branche. 

ProfCore is bereid te investeren in de kennis van de medewerkers, voor nu en in de toekomst. Vanuit mijn MT-rol en gedreven door 15 jaar ervaring in de automotive branche, wil ik deze ontwikkeling verder vorm geven door medewerkers te ondersteunen bij het behalen van vooraf duidelijk gestelde meetbare doelen die passen bij het profiel en kennisniveau van onze medewerkers. Door lean naar onze organisatie te kijken en te adviseren, ben ik ervan overtuigd dat individuele resultaten gaan bijdragen aan een groeiende organisatie.
Mooi om hier mijn bijdrage aan te leveren.”