Ons bestuur 

Ons tweekoppig bestuur bestaat uit Jos Crijns (Algemeen directeur) en
Jean-Paul van Velzen (Financieel directeur). Ondersteund door het managementteam, bepalen zij de strategie van ProfCore en zorgen ze ervoor dat de langetermijndoelen in het oog worden gehouden.

Jos Crijns - Algemeen directeur
"In de afgelopen 15 jaar heb ik ProfCore zien uitgroeien tot een ambitieus familiebedrijf met inmiddels zo'n 500 medewerkers in dienst. De combinatie van duurzaamheid voor medewerkers én opdrachtgevers vormt de basis van ons succes. De industrie is een erg boeiende sector met veel uitdagingen op het gebied van investeringen, personeelsvraagstukken en technologische ontwikkelingen. 

Als algemeen directeur zie ik er elke dag op toe dat klantverwachtingen overtroffen worden, waarbij ik in mijn rol de langetermijndoelstellingen nooit uit het oog verlies. Ik zet de lijnen uit, en zorg er samen met mijn collega Jean-Paul en het managementteam voor dat er niet van de koers wordt afgeweken."

Jean-Paul van Velzen - Financieel directeur
"Na 14 jaar gewerkt te hebben in accountancy heb ik begin 2016 bewust de overstap gemaakt naar ProfCore. Een ambitieus familiebedrijf waar in een dynamische omgeving wordt samengewerkt. 

Als Financieel directeur ben ik verantwoordelijk voor de inrichting en het management van de financiële organisatie. Verder fungeer ik graag als sparring-partner voor Jos en het managementteam voor uitdagende vraagstukken."


Met het oog op continuïteit is er een Raad van Advies samengesteld, die vier keer per jaar bijeenkomt en onafhankelijk advies uitbrengt aan het bestuur van ProfCore.

Ons managementteam

Ons tweekoppig bestuur wordt ondersteund door het ProfCore managementteam. Samen bepalen zij de strategie van ProfCore en zorgen ze ervoor dat de lange termijn doelen in het oog worden gehouden. Naast Jos Crijns en Jean-Paul van Velzen, bestaat het ProfCore managementteam uit Marnix Wijers, René van Oijen en Janneke Voet.

Marnix Wijers – Operationeel Directeur
“ProfCore is een sterk, solide familiebedrijf met een jonge, enthousiaste ziel. Vanuit deze sterke basis en bevlogenheid voegen we waarde toe gericht op de lange termijn, met de klant én medewerker in het middelpunt.

Mijn jarenlange ervaring in internationale machineverhuur en technische dienstverlening vormt een goede mix om te werken aan oplossingen die verder gaan dan regulier. Ik zie het als een uitdaging om samen met klanten te durven groeien in verdieping en verbreding van de samenwerking. Door de labels Detachering en Outsourcing te combineren ontstaat een unieke wijze van ontzorging voor nieuwe en bestaande klanten. Deze unieke propositie creëert een goede basis voor een gezonde toekomst.

Janneke Voet – Manager Marketing & Communicatie 
“Sinds 2018 werk ik met ontzettend veel plezier als Manager Marketing & Communicatie bij ProfCore. Naast het definiëren en vormgeven van ons strategische marketing- en communicatiebeleid, ben ik ook nauw betrokken bij de operationele kant. Zo ondersteunen we onze recruiters, die dagelijks voor onze opdrachtgevers op zoek zijn naar de beste vakkrachten, op het gebied van arbeidsmarktcommunicatie. Gezien de spanning op de arbeidsmarkt is dat een stevige, maar leuke uitdaging.

Iets waar ik echt mijn energie in kwijt kan én energie van krijg, is het positioneren en uitbouwen van onze twee labels: detachering en outsourcing. Twee labels die elkaar aanvullen en samen in de behoeften en wensen van onze opdrachtgevers voorzien. En tot slot is het een persoonlijke missie om, naast het enthousiasmeren van nieuw talent voor ons mooie vakgebied, het gevoel van trots bij onze bestaande medewerkers te voeden.”