People to accelerate your business

Over ProfCore

ProfCore is specialist in de uitvoering van industriële productieprocessen en logistieke processen, met name in Limburg, Brabant en Gelderland, maar ook in Duitsland. We zijn uniek in onze branche. Als ProfCore hebben we namelijk onze eigen procesoperators en logistieke vakmensen in dienst en opdrachtgevers profiteren van de betrokkenheid die dat oplevert. ProfCore medewerkers zijn bereid te investeren in hun eigen kennis en te investeren in uw organisatie. Dat is wat wij bedoelen met:

"People to accelerate your business".
 

Onze kernactiviteiten zijn het uitvoeren en optimaliseren van productieprocessen en logistieke processen en we laten u daar graag van profiteren. Want wij geloven dat ieder bedrijf zich zou moeten richten op datgene waar ze echt goed in is. U ervaart ProfCore als een flexibel team dat opereert alsof het uw eigen medewerkers zijn. Opdrachtgevers zien ons vaak als bedrijfsonderdeel waarbinnen hoge efficiëntie en effectiviteit wordt gerealiseerd en daar zijn we trots op.

De markt vraagt medewerkers met toegevoegde waarde. Daarnaast zoeken opdrachtgevers risicospreiding en maatwerk. Vanuit onze visie zit het antwoord in een combinatie van specialisme, continuïteit, flexibiliteit, kwaliteit en een hoge veiligheidsattitude. Dit kunnen we alleen bereiken als we onze medewerkers een veilige en stabiele omgeving bieden van waaruit zij een bijdrage kunnen leveren aan de maatschappij.